اسلام در غربت
39 بازدید
ناشر: فرهنگ قرآن
نقش: نویسنده
شابک: 964-93177-0-8
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع : فروع دين- شرح-اصول دين اماميه (ع)- بررسی اصول دین = فروع دین = شیعه - عقاید در کتاب حاضر طی دو بخش مطالبی درباره اصول اعتقادی و فروعات دین اسلام بیان شده است .بخش نخست مربوط اصول پنج گانه دین و مذهب اسلام است که با استناد به آیات قرآن کریم و روایات فراهم آمده و در بخش دوم فروعات ده گانه به اختصار شرح داده شده است .