نگرش وحی بر یهود و مسیحیت
41 بازدید
ناشر: فرهنگ قرآن
نقش: نویسنده
شابک: 964-5513-90-1
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوعات: مسیحیت ،وحی و الهام (مسیحیت) ،وحی و الهام (یهودیت) ،یهودیت ،