اسلام و راهكار فاصله طبقاتی (امور اقتصادی و مالی در قرآن)
453 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : در این كتاب مسائل مختلف مالی و اقتصادی از منظر آیات قرآن شرح و تبیین شده است .مباحث اصلی كتاب بدین قرار است :فطری بودن فاصله طبقاتی"، "علاقه شدید انسان بر ثروت"، "علاقه شدید به مال و آثار نامطلوب آن"، "اولیاء الهی و ملاك ارزش مال"، "بخل و علاقه شدید به مال"، "انحرافات انسان در امور مالی"، "راه حل فاصله طبقاتی"، "اسلام و ارائه راه‌ها جهت حل فاصله طبقاتی"، "رهنمودهای اسلام جهت انفاق پسندیده"، "تجارت با خدا و پاداش آن"، "جایگاه نیكوكاری در اسلام و تشویق و ترغیب آن"، "تشویق اسلام به انفاق و ایثار در راه خدا"، "دعوت اسلام به مجاهدت با مال و جان"، "دعوت نمازگزاران به انفاق"، "اسلام و ایثارگران"، "پاداش دنیوی و اخروی انفاق گران"، "رهنمودهای اسلام درباره مالیات‌های واجب و مصرف آنها"، "اسلام و امور اقتصادی و روابط اجتماعی و اخلاقی"، "اسلام و رهنمودهایی در ارتباط با رزق "و "دیدگاه اسلام درباره فقرا .""