التقاط گران و متحجران از دیدگاه (آیات و روایات)
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : مطالب این كتاب در دو بخش سامان یافته است .در بخش اول، مولف با به دست دادن تعریفی از التقاط، انواع آن را برمی‌شمارد، سپس تئوری‌های مذهبی مربوط به اندیشه‌های التقاطی را شرح می‌دهد .در بخش دوم، نخست به مفهوم تحجر و ویژگی‌های آن اشاره می‌كند، در پی آن با استناد به آیات قرآن، احادیث و روایات، همچنین نظرات علمای دینی، از مبارزه دین اسلام با تحجر سخن به میان آورده، رهنمودهایی برای رویارویی با آن فراهم می‌آورد .