پژوهشی پیرامون: نفاق و منافقان: نگرشی بر بیانات مقام معظم رهبری در جمع لشگر 10 سیدالشهداء (ع)
38 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : در صفحات نخست این كتاب بیانات مقام معظم رهبری، در جمع لشگر 10سیدالشهدا (ع) درباره نفاق و منافق به طبع رسیده، سپس این سخنان طی 15مبحث با استناد به آیات قرآن، احادیث و روایات شرح و توضیح داده شده است .عناوین فصل‌ها عبارت‌اند از :ایجاد نفاق و ظهور آن از نظر قرآن"، "ظهور صفات منافقان در مقابل خداوند متعال"، "ظهور صفات زشت منافقان در مقابل رسالت پیامبر اسلام (ص)"، "منافقان و بی‌توجهی به تكالیف اجتماعی"، "منافقان و تكالیف الهی"، "منافقان فریب دهندگان"، "صفات منافقان"، "منافقان و كیفرهای دنیوی و اخروی"، "بررسی نفاق در واژه فسق"، "اولیاء خدا و هشدار از پدیده نفاق و خوف از آن"، "اسلام و شناخت منافق از آثار آن"، "منافقان و صفات بارز آنها"، "منافقان و حساسیت نسبت به امام علی (ع)"، "منافقان و بی‌توجهی به دین "و "منافقان، تهدیدها و عذاب‌های دنیوی و اخروی .""