جایگاه هنر در فرهنگ دینی
39 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : مجموعه دو جلدی جایگاه هنر در فرهنگ دینی "به بررسی پدیده‌های هنری از منظر دین اختصاص دارد .نگارنده در این كتاب، ضمن تاكید بر اهمیت و جایگاه هنر در اسلام