مهدی (عج) در نگاه وحی و اولیای خدا
44 بازدید
نقش: نویسنده
شابک: 964-7557-23-X
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : ,"مجموعه روایات و حقایقی است كه در آن فضایل و مناقب حضرت مهدی (عج) و نحوه ظهور حضرت بیان شده است. در بخش اول آیات زیادی كه به ظهور حضرت تأویل شده گردآوری شده است. نویسنده معتقد است غیر از ظاهر آیات باید به اسرار و حقایق باطنی آنها نیز توجه كرد و مهدویت از اسرار و تأویلات قرآن به دست می‏آید. در بخش دوم مجموعه احادیث مربوط به یاران، غیبت، نشانه‏های حضرت و فضائل قائم آمده و در بخش دیدگاه عالمان و محدثان اهل‏سنت و گزیده‏ای از روایات آنها و در بخش چهارم دیدگاه امامان معصوم در شأن و فضیلت حضرت نقل شده است."