نقدی بر قبض و بسط تئوریك شریعت
40 بازدید
ناشر: فرهنگ قرآن
نقش: نویسنده
شابک: 964-7557-20-5
سال نشر: 1382
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگارنده بر آن است دیدگاه دكتر سروش را در خصوص قبض و بسط تئوریك شریعت "نقد و بررسی نماید .وی ابتدا ایرادهای دكتر سروش را در حوزه دین و دینداری مطرح می‌سازد