نماینده شایسته از نظر اسلام (مجلس شورای اسلامی)
41 بازدید
ناشر: فرهنگ قرآن
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : در این نوشتار كه به موضوع انتخابات اختصاص دارد به ویژگی های نماینده شایسته از دیدگاه كتاب و سنت نیز از دیدگاه امام خمینی (ره) اشاره شده است.